“SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn!!!

Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. 

CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!

  Liên Hệ (0398324187) ZALO

thống kê dàn siêu lô miền bắc
 
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Siêu Lô: 26 Ăn Siêu Lô 26
23/10/2020 Siêu Lô: 47 Trượt Siêu Lô
22/10/2020 Siêu Lô: 31 Ăn Siêu Lô 31
21/10/2020 Siêu Lô: 15 Ăn Siêu Lô 15x2
20/10/2020 Siêu Lô: 99 Trượt Siêu Lô
19/10/2020 Siêu Lô: 91 Ăn Siêu Lô 91
18/10/2020 Siêu Lô: 42 Ăn Siêu Lô 42
17/10/2020 Siêu Lô: 01 Ăn Siêu Lô 01
16/10/2020 Siêu Lô: 04 Ăn Siêu Lô 04x2
15/10/2020 Siêu Lô: 29 Ăn Siêu Lô 29
14/10/2020 Siêu Lô: 29 Trượt Siêu Lô
13/10/2020 Siêu Lô: 86 Trượt Siêu Lô
12/10/2020 Siêu Lô: 40 Ăn Siêu Lô 40
11/10/2020 Siêu Lô: 11 Ăn Siêu Lô 11x2
10/10/2020 Siêu Lô: 86 Ăn Siêu Lô 86
09/10/2020 Siêu Lô: 74 Trượt Siêu Lô
08/10/2020 Siêu Lô: 37 Ăn Siêu Lô 37
07/10/2020 Siêu Lô: 09 Ăn Siêu Lô 09

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

thống kê độc thủ lô miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Báo Số : 37 Ăn Bạch Thủ Lô 37
23/10/2020 Báo Số : 98 Ăn Bạch Thủ Lô 98
22/10/2020 Báo Số : 60 Ăn Bạch Thủ Lô 60
21/10/2020 Báo Số : 11 Ăn Bạch Thủ Lô 11
20/10/2020 Báo Số : 34 Trượt Lô
19/10/2020 Báo Số : 47 Ăn Bạch Thủ Lô 47
18/10/2020 Báo Số : 84 Ăn Bạch Thủ Lô 84
17/10/2020 Báo Số : 78 Ăn Bạch Thủ Lô 78
16/10/2020 Báo Số : 31 Ăn Bạch Thủ Lô 31
15/10/2020 Báo Số : 12 Ăn Bạch Thủ Lô 12x2
14/10/2020 Báo Số : 46 Trượt Lô
13/10/2020 Báo Số : 23 Ăn Bạch Thủ Lô 23
12/10/2020 Báo Số : 28 Trượt Lô
11/10/2020 Báo Số : 39 Ăn Bạch Thủ Lô 39
10/10/2020 Báo Số : 48 Ăn Bạch Thủ Lô 48x2
09/10/2020 Báo Số : 48 Trượt Lô
08/10/2020 Báo Số : 69 Ăn Bạch Thủ Lô 69
07/10/2020 Báo Số : 53 Ăn Bạch Thủ Lô 84x2
06/10/2020 Báo Số : 53 Ăn Bạch Thủ Lô 53x2
05/10/2020 Báo Số : 34 Trượt Lô

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

thống kê song thủ lô miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Báo Số : 08 80 Ăn Song Thủ Lô 80x2
23/10/2020 Báo Số : 51 98 Ăn Song Thủ Lô 98
22/10/2020 Báo Số : 31 40 Ăn Song Thủ Lô 31 40x2
21/10/2020 Báo Số : 15 51 Ăn Song Thủ Lô 15x2 51
20/10/2020 Báo Số : 99 31 Trượt Song Thủ Lô
19/10/2020 Báo Số : 19 91 Ăn Song Thủ Lô 19 91
18/10/2020 Báo Số : 52 25 Ăn Song Thủ Lô 52
17/10/2020 Báo Số : 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78
16/10/2020 Báo Số : 85 58 Ăn Song Thủ Lô 85
15/10/2020 Báo Số : 47 74 Ăn Song Thủ Lô 47
14/10/2020 Báo Số : 16 61 Ăn Song Thủ Lô 16x2
13/10/2020 Báo Số : 75 57 Ăn Song Thủ Lô 75
12/10/2020 Báo Số : 37 73 Trượt Song Thủ Lô
11/10/2020 Báo Số : 56 65 Ăn Song Thủ Lô 56 65x2
10/10/2020 Báo Số : 38 83 Ăn Song Thủ Lô 83
09/10/2020 Báo Số : 38 83 Ăn Song Thủ Lô 38x2
08/10/2020 Báo Số : 24 42 Ăn Song Thủ Lô 24
07/10/2020 Báo Số : 28 88 Trượt Song Thủ Lô
06/10/2020 Báo Số : 56 65 Ăn Song Thủ Lô 65

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê dàn lô 4 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Báo Số : 80 24 19 13

ĂN LÔ 80x2 24

23/10/2020 Báo Số : 40 98 15 51

ĂN LÔ 40 98

22/10/2020 Báo Số : 31 40 04 13

ĂN LÔ 40x2 31

21/10/2020 Báo Số : 15 51 42 24

ĂN LÔ 15x2 51

20/10/2020 Báo Số : 99 30 18 81

ĂN LÔ 30 18 81

19/10/2020 Báo Số : 65 30 19 91

ĂN LÔ 19 91

18/10/2020 Báo Số : 25 52 26 75

ĂN LÔ 52 26

17/10/2020 Báo Số : 01 10 78 87

ĂN LÔ 01 78

16/10/2020 Báo Số : 85 58 16 61

ĂN LÔ 61 16 85

15/10/2020 Báo Số : 12 21 29 32

ĂN LÔ 12x2 29

14/10/2020 Báo Số : 16 29 46 82

ĂN LÔ 16x2 82

13/10/2020 Báo Số : 75 89 53 45

ĂN LÔ 75 89

12/10/2020 Báo Số : 78 02 20 75

ĂN LÔ 20 78

11/10/2020 Báo Số : 56 66 94 82

ĂN LÔ 56 66 94

10/10/2020 Báo Số : 83 46 59 62

ĂN LÔ 83 59

09/10/2020 Báo Số : 38 74 83 14

ĂN LÔ 38x2 14

08/10/2020 Báo Số : 24 42 37 68

ĂN LÔ 24 37 68

07/10/2020 Báo Số : 67 75 58 08

ĂN LÔ 67 75

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê đề 10 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Báo Số : Đầu 9 Trượt Đề
23/10/2020 Báo Số : Đầu 8 Trượt Đề
22/10/2020 Báo Số : Đầu 7 Ăn Đề 79
21/10/2020 Báo Số : Đầu 3 Trượt Đề
20/10/2020 Báo Số : Đầu 7 Trượt Đề
19/10/2020 Báo Số : Đầu 2 Ăn Đề 25
18/10/2020 Báo Số : Đầu 3 Trượt Đề
17/10/2020 Báo Số : Đầu 7 Trượt Đề
16/10/2020 Báo Số : Đầu 8 Trượt Đề
15/10/2020 Báo Số : Đầu 2 Ăn Đề 28
14/10/2020 Báo Số : Đầu 1 Ăn Đề 16
13/10/2020 Báo Số : Đầu 0 Trượt Đề
12/10/2020 Báo Số : Đầu 6 Trượt Đề
11/10/2020 Báo Số : Đầu 9 Ăn Đề 94
10/10/2020 Báo Số : Đầu 4 Ăn Đề 48
09/10/2020 Báo Số : Đầu 4 Ăn Đề 41
08/10/2020 Báo Số : Đầu 2 Ăn Đề 26
07/10/2020 Báo Số : Đầu 1 Trượt Đề

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê đề 20 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
24/10/2020 Báo Số : Đầu 7  Đầu 6 Trượt Đề
23/10/2020 Báo Số : Đầu 2  Đầu 5 Ăn Đề 25
22/10/2020 Báo Số : Đầu 6  Đầu 7 Ăn Đề 79
21/10/2020 Báo Số : Đầu 5  Đầu 6 Trượt Đề
20/10/2020 Báo Số : Đầu 5  Đầu 7 Ăn Đề 57
19/10/2020 Báo Số : Đầu 5 Đầu 5 Ăn Đề 25
18/10/2020 Báo Số : Đầu 3 Đầu 9 Ăn Đề 19
17/10/2020 Báo Số : Đầu 7 Đầu 8 Trượt Đề
16/10/2020 Báo Số : Đầu 8 Đầu 3 Trượt Đề
15/10/2020 Báo Số : Đầu 2 Đầu 2 Ăn Đề 28
14/10/2020 Báo Số : Đầu 1 Đầu 1 Ăn Đề 16
13/10/2020 Báo Số : Đầu 0 Đầu 5 Trượt Đề
12/10/2020 Báo Số : Đầu 6 Đầu 2 Trượt Đề
11/10/2020 Báo Số : Đầu 9 Đầu 6 Ăn Đề 94
10/10/2020 Báo Số : Đầu 4 Đầu 7 Ăn Đề 48
09/10/2020 Báo Số : Đầu 4 Đầu 4 Ăn Đề 41
08/10/2020 Báo Số : Đầu 2 Đầu 9 Ăn Đề 26
07/10/2020 Báo Số : Đầu 1 Đầu 0 Trượt Đề

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng