“SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn!!!

Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. 

CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!

  Liên Hệ (0966857261) ZALO

Thống Kê Dàn Siêu Lô Miền Bắc
 
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Siêu Lô: 77 Trượt Siêu Lô
21/11/2020 Siêu Lô: 82 Ăn Siêu Lô 82
20/11/2020 Siêu Lô: 89 Trượt Siêu Lô
19/11/2020 Siêu Lô: 69 Trượt Siêu Lô
18/11/2020 Siêu Lô: 68 Ăn Siêu Lô 68x2
17/11/2020 Siêu Lô: 39 Trượt Siêu Lô
16/11/2020 Siêu Lô: 97 Trượt Siêu Lô
15/11/2020 Siêu Lô: 08 Ăn Siêu Lô 08
14/11/2020 Siêu Lô: 15 Ăn Siêu Lô 15
13/11/2020 Siêu Lô: 87 Ăn Siêu Lô 87
12/11/2020 Siêu Lô: 21 Trượt Siêu Lô
11/11/2020 Siêu Lô: 84 Trượt Siêu Lô
10/11/2020 Siêu Lô: 71 Ăn Siêu Lô 71
09/11/2020 Siêu Lô: 37 Ăn Siêu Lô 37
08/11/2020 Siêu Lô: 21 Ăn Siêu Lô 21x2
07/11/2020 Siêu Lô: 45 Trượt Siêu Lô
06/11/2020 Siêu Lô: 86 Ăn Siêu Lô 86
05/11/2020 Siêu Lô: 30 Ăn Siêu Lô 30
04/11/2020 Siêu Lô: 01 Ăn Siêu Lô 01
03/11/2020 Siêu Lô: 19 Trượt Siêu Lô
02/11/2020 Siêu Lô: 49 Ăn Siêu Lô 49
01/11/2020 Siêu Lô: 90 Ăn Siêu Lô 90

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê Dàn Siêu Lô Miền Nam Đài Chính
 
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Siêu Lô: 32 Ăn Siêu Lô MN 32
21/11/2020 Siêu Lô: 84 Ăn Siêu Lô MN 84
20/11/2020 Siêu Lô: 17 Trượt Siêu Lô
19/11/2020 Siêu Lô: 12 Ăn Siêu Lô MN 12
18/11/2020 Siêu Lô: 91 Ăn Siêu Lô MN 91
17/11/2020 Siêu Lô: 78 Ăn Siêu Lô MN 78
16/11/2020 Siêu Lô: 79 Ăn Siêu Lô MN 79
15/11/2020 Siêu Lô: 87 Trượt Siêu Lô
14/11/2020 Siêu Lô: 38 Trượt Siêu Lô
13/11/2020 Siêu Lô: 97 Ăn Siêu Lô MN 97
12/11/2020 Siêu Lô: 83 Trượt Siêu Lô
11/11/2020 Siêu Lô: 18 Ăn Siêu Lô MN 18
10/11/2020 Siêu Lô: 28 Trượt Siêu Lô
09/11/2020 Siêu Lô: 02 Ăn Siêu Lô MN 02
08/11/2020 Siêu Lô: 84 Ăn Siêu Lô MN 84
07/11/2020 Siêu Lô: 45 Trượt Siêu Lô
06/11/2020 Siêu Lô: 05 Ăn Siêu Lô MN 05
05/11/2020 Siêu Lô: 80 Ăn Siêu Lô MN 80
04/11/2020 Siêu Lô: 31 Ăn Siêu Lô MN 31
03/11/2020 Siêu Lô: 68 Trượt Siêu Lô
02/11/2020 Siêu Lô: 51 Ăn Siêu Lô MN 51
01/11/2020 Siêu Lô: 96 Ăn Siêu Lô MN 96

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê Độc Thủ Lô Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số : 76 Ăn Bạch Thủ Lô 76
21/11/2020 Báo Số : 19 Ăn Bạch Thủ Lô 19
20/11/2020 Báo Số : 31 Ăn Bạch Thủ Lô 31
19/11/2020 Báo Số : 73 Ăn Bạch Thủ Lô 73
18/11/2020 Báo Số : 82 Trượt Lô
17/11/2020 Báo Số : 75 Ăn Bạch Thủ Lô 75
16/11/2020 Báo Số : 02 Ăn Bạch Thủ Lô 02
15/11/2020 Báo Số : 54 Ăn Bạch Thủ Lô 54
14/11/2020 Báo Số : 82 Ăn Bạch Thủ Lô 82
13/11/2020 Báo Số : 38 Ăn Bạch Thủ Lô 38
12/11/2020 Báo Số : 93 Trượt Lô
11/11/2020 Báo Số : 02 Ăn Bạch Thủ Lô 02
10/11/2020 Báo Số : 71 Ăn Bạch Thủ Lô 71
09/11/2020 Báo Số : 95 Trượt Lô
08/11/2020 Báo Số : 77 Ăn Bạch Thủ Lô 77
07/11/2020 Báo Số : 83 Ăn Bạch Thủ Lô 83
06/11/2020 Báo Số : 46 Ăn Bạch Thủ Lô 46
05/11/2020 Báo Số : 17 Ăn Bạch Thủ Lô 17
04/11/2020 Báo Số : 77 Trượt Lô
03/11/2020 Báo Số : 00 Ăn Bạch Thủ Lô 00
02/11/2020 Báo Số : 84 Ăn Bạch Thủ Lô 84
01/11/2020 Báo Số : 07 Ăn Bạch Thủ Lô 07

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê 3 Cặp Xiên 2 Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số: 77 46;94 09;12 30

TRƯỢT XIÊN 2

21/11/2020 Báo Số: 82 19;12 45;78 41

ĂN XIÊN 2:82 19

20/11/2020 Báo Số: 31 96; 24 53;79 89

ĂN XIÊN 2:31 96;53 24

19/11/2020 Báo Số: 73 86;15 42;79 51

ĂN XIÊN 2:73 86

18/11/2020 Báo Số: 68 82;41 39;97 68

TRƯỢT XIÊN 2

17/11/2020 Báo Số: 41 39;15 00;00 39

TRƯỢT XIÊN 2

16/11/2020 Báo Số: 08 54;60 54;45 78

ĂN XIÊN 2:60 54

15/11/2020 Báo Số: 08 54;93 62;45 78

ĂN XIÊN 2:08 54;93 62

14/11/2020 Báo Số: 84 15;54 71;36 21

ĂN XIÊN 2:84 15

13/11/2020 Báo Số: 01 96 ;87 38; 95 08

ĂN XIÊN 2:87 38 ;01 96

12/11/2020 Báo Số: 21 42;39 84;93 12

TRƯỢT XIÊN 2

11/11/2020 Báo Số: 01 52; 87 48 ;96 54

TRƯỢT XIÊN 2

10/11/2020 Báo Số: 71 10 ;25 64;78 96

ĂN XIÊN 2:71 10

09/11/2020 Báo Số: 21 37 ; 54 96;12 45

ĂN XIÊN 2:21 37

08/11/2020 Báo Số: 09 38; 90 38; 38 96

ĂN XIÊN 2: 09 38; 38 96

07/11/2020 Báo Số: 02 58; 58 67; 58 95

ĂN XIÊN 2: 58 67; 58 95

06/11/2020 Báo Số: 31 68; 68 99; 68 97

ĂN XIÊN 2: 68 99

05/11/2020 Báo Số: 33 47; 33 48; 47 93

TRƯỢT XIÊN 2

04/11/2020 Báo Số: 07 68; 08 53; 07 83

ĂN XIÊN 2: 08 53; 70 83

03/11/2020 Báo Số: 04 19; 04 41; 41 78

ĂN XIÊN 2: 04 41

02/11/2020 Báo Số: 68 85; 68 97; 47 68

ĂN XIÊN 2: 68 97

01/11/2020 Báo Số: 63 90; 78 90; 78 25

ĂN XIÊN 2: 63 90; 78 90

31/10/2020 Báo Số: 13 82; 82 24; 68 82

TRƯỢT XIÊN 2

30/10/2020 Báo Số: 08 75; 23 75; 51 75

ĂN XIÊN 2: 08 75

29/10/2020 Báo Số: 24 89; 24 98; 45 84

ĂN XIÊN 2: 45 84

28/10/2020 Báo Số: 43 86; 48 59; 34 95

ĂN XIÊN 2: 48 59; 34 95

27/10/2020 Báo Số: 28 58; 28 85; 82 85

ĂN XIÊN 2: 28 85

26/10/2020 Báo Số: 01 23; 23 18; 01 81

ĂN XIÊN 2: 01 81

25/10/2020 Báo Số: 12 69; 21 69; 12 96

ĂN XIÊN 2: 12 69

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê 3 Cặp Xiên 3 Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số: 77 45 46;94 77 09;12 49 30

TRƯỢT XIÊN 3

21/11/2020 Báo Số: 82 34 19;12 97 45;78 07 41

ĂN XIÊN 3:82 34 19

20/11/2020 Báo Số: 31 10 96;53 06 24 ; 89 74 15

ĂN XIÊN 3:31 10 96;53 06 24

19/11/2020 Báo Số: 73 98 86;15 71 42;79 00 51

ĂN XIÊN 3:73 86 98

17/11/2020 Báo Số: 68 97 82;97 15 39;12 45 78

TRƯỢT XIÊN 3

17/11/2020 Báo Số: 41 15 39;15 39 00;00 41 39

TRƯỢT XIÊN 3

16/11/2020 Báo Số: 92 41 10;54 60 79;73 10 29

ĂN XIÊN 3:54 60 79

15/11/2020 Báo Số: 08 54 87 ;93 70 62;45 00 78

ĂN XIÊN 3:08 87 54;93 70 62

10/11/2020 Báo Số: 15 84 66;82 09 62;09 84 28

TRƯỢT XIÊN 3

13/11/2020 Báo Số: 87 38 01;96 45 22;85 47 63

ĂN XIÊN 3: 87 38 01 ;96 45 22

12/11/2020 Báo Số: 21 45 78;39 65 71;42 67 88

ĂN XIÊN 3: 42 67 88

11/11/2020 Báo Số: 02 71 96;26 37 42;47 85 91

ĂN XIÊN 3: 02 71 96;26 37 42

10/11/2020 Báo Số: 33 00 06; 33 73 91; 33 12 91

TRƯỢT XIÊN 3

09/11/2020 Báo Số: 21 37 45;59 87 42;58 60 78

ĂN XIÊN 3: 58 60 78; 21 37 45

08/11/2020 Báo Số: 09 38 57; 90 38 85; 38 46 96

ĂN XIÊN 3: 09 38 57

07/11/2020 Báo Số: 02 58 93; 01 58 67; 43 58 95

ĂN XIÊN 3: 01 58 67; 43 58 95

06/11/2020 Báo Số: 31 68 79; 68 72 99; 02 68 97

ĂN XIÊN 3: 68 72 99

05/11/2020 Báo Số: 33 48 06; 33 47 91; 33 48 91

TRƯỢT XIÊN 3

04/11/2020 Báo Số: 07 68 83; 07 68 39; 08 53 74

ĂN XIÊN 3: 08 53 74

03/11/2020 Báo Số: 04 19 78; 19 41 78; 37 45 69

ĂN XIÊN 3: 37 45 69

02/11/2020 Báo Số: 47 68 85; 54 68 97; 47 85 06

ĂN XIÊN 3: 54 68 97

01/11/2020 Báo Số: 78 63 90; 25 78 90; 90 78 95

ĂN XIÊN 3: 63 78 90

31/10/2020 Báo Số: 13 68 82; 13 82 24; 13 57 82

TRƯỢT XIÊN 3

30/10/2020 Báo Số: 08 23 75; 08 23 51; 08 75 97

TRƯỢT XIÊN 3

29/10/2020 Báo Số: 24 54 89; 24 63 98; 06 45 84

ĂN XIÊN 3: 06 45 84

28/10/2020 Báo Số: 43 86 95; 43 68 95; 48 59 76

ĂN XIÊN 3: 48 59 76

27/10/2020 Báo Số: 28 58 97; 28 79 85; 46 82 85

ĂN XIÊN 3: 28 79 85

26/10/2020 Báo Số: 01 23 88; 00 23 18; 01 78 81

TRƯỢT XIÊN 3

25/10/2020 Báo Số: 12 69 83; 21 69 94; 12 56 96

ĂN XIÊN 3: 12 69 83

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê Song Thủ Lô Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số:  49 94 Ăn Song Thủ Lô 49
21/11/2020 Báo Số:  28 82 Ăn Song Thủ Lô 28 82
20/11/2020 Báo Số:  57 75 Ăn Song Thủ Lô 57
19/11/2020 Báo Số:  89 98 Ăn Song Thủ Lô 98
18/11/2020 Báo Số:  68 86 Ăn Song Thủ Lô 68x2
17/11/2020 Báo Số : 56 65 Trượt Song Thủ Lô
16/11/2020 Báo Số:  79 97 Ăn Song Thủ Lô 79
15/11/2020 Báo Số:  08 54 Ăn Song Thủ Lô 08 54
14/11/2020 Báo Số:  28 82 Ăn Song Thủ Lô 82
13/11/2020 Báo Số:  78 87 Ăn Song Thủ Lô 87
12/11/2020 Báo Số:  24 42 Ăn Song Thủ Lô 42
11/11/2020 Báo Số:  35 53 Ăn Song Thủ Lô 53
10/11/2020 Báo Số:  26 62 Ăn Song Thủ Lô 62x2
09/11/2020 Báo Số:  54 45 Ăn Song Thủ Lô 45
08/11/2020 Báo Số:  77 34 Ăn Song Thủ Lô 77
07/11/2020 Báo Số: 38 83 Ăn Song Thủ Lô 83
06/11/2020 Báo Số: 26 62 Ăn Song Thủ Lô 26x2
05/11/2020 Báo Số : 28 82 Trượt Song Thủ Lô
04/11/2020 Báo Số: 44 99 Ăn Song Thủ Lô 08
03/11/2020 Báo Số: 69 96 Ăn Song Thủ Lô 69
02/11/2020 Báo Số: 48 84 Ăn Song Thủ Lô 48x2 84
01/11/2020 Báo Số: 39 93 Ăn Song Thủ Lô 93x2

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Thống Kê Dàn Lô 4 Số Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số: 49 94 00 25

ĂN LÔ 49 00

21/11/2020 Báo Số: 91 19 61 16

ĂN LÔ 19 91 61

20/11/2020 Báo Số: 57 75 18 81

ĂN LÔ 57 18 81

19/11/2020 Báo Số: 37 73 89 98

ĂN LÔ 73 37 98

18/11/2020 Báo Số: 68 86 09 90

ĂN LÔ 68x2 09

17/11/2020 Báo Số: 05 50 15 00

ĂN LÔ 05 50

16/11/2020 Báo Số: 02 20 54 45

ĂN LÔ 02 20 54

15/11/2020 Báo Số: 08 54 93 28

ĂN LÔ 08 54 93

14/11/2020 Báo Số: 28 82 15 51

ĂN LÔ 82 15

13/11/2020 Báo Số: 87 96 31 14

ĂN LÔ 87 96x2 14

12/11/2020 Báo Số: 39 93 24 42

ĂN LÔ 39 42

11/11/2020 Báo Số: 53 35 49 94

ĂN LÔ 53 49x2

10/11/2020 Báo Số: 12 26 71 10

ĂN LÔ 26x2 10 71

09/11/2020 Báo Số: 54 45 78 91

ĂN LÔ 78 45

08/11/2020 Báo Số: 77 47 83 91

ĂN LÔ 77 47 91

07/11/2020 Báo Số: 38 83 08 80

ĂN LÔ 83 08 80

06/11/2020 Báo Số: 01 10 26 62

ĂN LÔ 01 10 26x2

05/11/2020 Báo Số: 16 61 08 80

ĂN LÔ 16x2 80

04/11/2020 Báo Số: 15 51 36 63

ĂN LÔ 51 36

03/11/2020 Báo Số: 69 96 34 43

ĂN LÔ 69 34x2

02/11/2020 Báo Số: 13 31 79 97

ĂN LÔ 13 79 97

01/11/2020 Báo Số: 39 93 56 65

ĂN LÔ 93x2 56 65

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 Thống Kê Dàn Lô 10 Số Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số: 49 94 00 25 55 77 22 69 84 10

ĂN LÔ 49 00 55 22x2

21/11/2020 Báo Số: 91 19 61 16 34 43 45 54 02 20

ĂN LÔ 19 91 61 34 45

20/11/2020 Báo Số: 57 75 18 81 13 31 89 98 45 54

ĂN LÔ 57 18 81 13x2 31

19/11/2020 Báo Số: 37 73 89 98 01 10 20 02 36 63

ĂN LÔ 73 37 98 20 63

18/11/2020 Báo Số: 68 86 09 90 34 43 58 85 00 55

ĂN LÔ 68x2 09 43 85

17/11/2020 Báo Số: 01 10 20 02 85 58 22 98 05 50

ĂN LÔ 05 10 22 50 85

16/11/2020 Báo Số: 97 10 43 92 02 20 86 68 49 94

ĂN LÔ 10 43 20 86 94

15/11/2020 Báo Số: 08 54 93 28 07 70 29 92

ĂN LÔ 08 54 93 70

14/11/2020 Báo Số: 28 82 15 51 08 80 67 76 48 50

ĂN LÔ 82 15 67 76 48

13/11/2020 Báo Số: 87 96 31 14 01 10 54 48 97 13

ĂN LÔ 87 96x2 14 01x2

12/11/2020 Báo Số: 39 93 16 61 67 76 24 42 00 72

ĂN LÔ 42 39 67 16 72

11/11/2020 Báo Số: 53 35 49 94 87 78 24 42 26 62

ĂN LÔ 53 49x2 26 42x2

10/11/2020 Báo Số: 12 21 26 62 71 17 89 98 18 81

ĂN LÔ 62x2 71 18x2

09/11/2020 Báo Số: 45 54 78 87 12 21 93 09 26 62

ĂN LÔ 45 21 78 93 62

08/11/2020 Báo Số: 77 47 83 91 38 83 19 09 00 55

ĂN LÔ 77 47 91 38 09

07/11/2020 Báo Số: 38 83 08 80 01 10 26 62 78 87

ĂN LÔ 83 08 80 01 87x2 26

06/11/2020 Báo Số: 01 10 26 62 03 30 34 43 25 52

ĂN LÔ 01 10 26x2 30 43

05/11/2020 Báo Số: 16 61 08 80 23 32 25 52 67 76

ĂN LÔ 16x2 80 32 25 67x2

04/11/2020 Báo Số: 15 51 36 63 07 70 71 17 29 92

ĂN LÔ 51 36 17 70

03/11/2020 Báo Số: 69 96 34 43 04 40 14 41 58 81

ĂN LÔ 69 34x2 04 41 81

02/11/2020 Báo Số: 13 31 79 97 78 87 02 20 48 84

ĂN LÔ 13 79 97 02 48x2 84

01/11/2020 Báo Số: 39 93 56 65 37 73 38 83 56 65

ĂN LÔ 93x2 56 65 38 73 56 65

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

Thống Kê Đề 10 Số Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số : Đầu 1 Trượt Đề
21/11/2020 Báo Số : Đầu 4 Trượt Đề
20/11/2020 Báo Số : Đầu 8 Ăn Đề 80
19/11/2020 Báo Số : Đầu 8 Trượt Đề
18/11/2020 Báo Số : Đầu 5 Trượt Đề
17/11/2020 Báo Số : Đầu 9 Ăn Đề 93
16/11/2020 Báo Số : Đầu 5 Trượt Đề
15/11/2020 Báo Số : Đầu 1 Ăn Đề 18
14/11/2020 Báo Số : Đầu 0 Ăn Đề 06
13/11/2020 Báo Số : Đầu 7 Trượt Đề
12/11/2020 Báo Số : Đầu 1 Ăn Đề 16
11/11/2020 Báo Số : Đầu 4 Ăn Đề 42
10/11/2020 Báo Số : Đầu 9 Trượt Đề
09/11/2020 Báo Số : Đầu 5 Trượt Đề
08/11/2020 Báo Số : Đầu 1 Ăn Đề 11
07/11/2020 Báo Số : Đầu 6 Ăn Đề 18
06/11/2020 Báo Số : Đầu 8 Trượt Đề
05/11/2020 Báo Số : Đầu 2 Ăn Đề 25
04/11/2020 Báo Số : Đầu 9 Trượt Đề
03/11/2020 Báo Số : Đầu 1 Ăn Đề 18
02/11/2020 Báo Số : Đầu 9 Trượt Đề
01/11/2020 Báo Số : Đầu 5 Ăn Đề 59

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

Thống Kê Đề 20 Số Miền Bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
22/11/2020 Báo Số : Đầu 1   Đầu 5 Trượt Đề
21/11/2020 Báo Số : Đầu 6   Đầu 4 Ăn Đề 61
20/11/2020 Báo Số : Đầu 8   Đầu 6 Ăn Đề 80
19/11/2020 Báo Số : Đầu 8   Đầu 2 Trượt Đề
18/11/2020 Báo Số : Đầu 5   Đầu 1 Trượt Đề
17/11/2020 Báo Số : Đầu 8   Đầu 7 Trượt Đề
16/11/2020 Báo Số : Đầu 5   Đầu 3 Ăn Đề 30
15/11/2020 Báo Số : Đầu 1   Đầu 8 Ăn Đề 18
14/11/2020 Báo Số : Đầu 6   Đầu 2 Trượt Đề
13/11/2020 Báo Số : Đầu 8   Đầu 6 Ăn Đề 8
12/11/2020 Báo Số : Đầu 3   Đầu 2 Trượt Đề
11/11/2020 Báo Số : Đầu 2   Đầu 4 Ăn Đề 42
10/11/2020 Báo Số : Đầu 7   Đầu 9 Ăn Đề 74
09/11/2020 Báo Số : Đầu 1   Đầu 9 Trượt Đề
08/11/2020 Báo Số : Đầu 8   Đầu 0 Trượt Đề
07/11/2020 Báo Số : Đầu 5   Đầu 6 Ăn Đề 65
06/11/2020 Báo Số : Đầu 7   Đầu 1 Ăn Đề 71
05/11/2020 Báo Số : Đầu 0   Đầu 8 Trượt Đề
04/11/2020 Báo Số : Đầu 1   Đầu 0 Trượt Đề
03/11/2020 Báo Số : Đầu 1   Đầu 9 Ăn Đề 18
02/11/2020 Báo Số : Đầu 6   Đầu 9 Ăn Đề 61
01/11/2020 Báo Số : Đầu 5   Đầu 9 Ăn Đề 59

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng